הרגשתי כאליו  מעולם לא סבלתי          המשך קריאה>>

הרב פירר הפנה אותי לד"ר דוידוביץ            המשך קריאה>>

תודה והערכה לד"ר דוידוביץ           המשך קריאה>>

מתפקדת ופעילה כבעבר                          המשך קריאה>>